Chińskie domy

Jak wyglądają chińskie domy dziś, a jak dla porównania wyglądały w przeszłości? Do X wieku domy Chińczyków musiały znajdować się blisko ziemi, zgodnie z tą zasadą wiele czynności wykonywanych było tuż przy