Chińskie domy

Jak wyglądają chińskie domy dziś, a jak dla porównania wyglądały w przeszłości? Do X wieku domy Chińczyków musiały znajdować się blisko ziemi, zgodnie z tą zasadą wiele czynności wykonywanych było tuż przy podłodze, na niewysokim podwyższeniu. Życie mieszkańców północy skoncentrowane było wokół kang, czyli dużego pieca, który służył zarówno jako ogrzewanie, jak i … łóżko. Z upływem lat mieszkania i domy Chińczyków zaczęły upodabniać się do europejskich, by dziś wyglądać zupełnie podobnie do mieszkań w stylu europejskim. Znajdziemy w nich zatem podobny układ pokoi, kuchnię, łazienkę, osobne wc.

Najważniejsze różnice, jakie zauważą mieszkańcy Polski, zwłaszcza starszego pokolenia pomiędzy tradycyjnym chińskim mieszkaniem, a naszym polskim, to chociażby brak kwiatów doniczkowych, brak obrazów na ścianach oraz firanek w oknach. Jedynymi naściennymi ozdobami jakie zobaczyć można w chińskich domach są zdjęcia ślubne oraz zwoje z malarstwem tuszowym. Dużą różnicę zauważyć można w toalecie, która w przeciwieństwie do naszej jest kucana. Pokoje bardzo rzadko ozdabiane są za pomocą dywanów.

Podobnie jak nasze domy, w większości są one murowane.