Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Bardzo istotnym elementem planowania przestrzennego jest określanie poszczególnych warunków zabudowy, które mają na celu precyzowanie realizowanych inwestycji. Decyzje o warunkach zabudowy potrzebne są zarówno przy projektowaniu budynków użyteczności publicznej, jak i tych stawianych przez osoby prywatne. Do kogo należy się zwrócić, żeby uzyskać pismo wskazujące na konieczne do spełnienia warunki zabudowy? Zwykle należy zwrócić się do burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Wybór właściwego organu powinien być uzależniony od miejsca położenia nieruchomości. Wątpliwości wzbudzają zwykle działki, które położone są na terenie kilku gmin jednocześnie.

Wtedy powinniśmy zwrócić się z prośbą o wydanie decyzji do organu, na którego terenie znajduje się największy fragment nieruchomości. Możesz być pewien, że warunki zabudowy i tak zostaną ustalone w porozumieniu z przedstawicielami pozostałych gmin. Istnieją jednak również tak zwane tereny zamknięte, specyficzne ze względu na bezpieczeństwo państwa. Określane są przez kierowników urzędów centralnych i właściwych ministrów. W kwestii takiego obszaru decyzję o warunkach zabudowy ma prawo wydać wojewoda.