Ochrona środowiska – zadanie architekta krajobrazu

Praca architekta krajobrazu wydaje się być prosta, łatwa i przyjemna. W wyobraźni nie wiążemy jej z odpowiedzialnością podobną do tej, która towarzyszy projektowaniu budynków. Tymczasem wykonawcy tego zawodu nie tylko muszą znać się na wielu dziedzinach (inżynierii, naukach socjologicznych, przyrodniczych czy artystycznych), ale również realizować wiele zadań. Jedną z najważniejszych kompetencji architekta krajobrazu jest ochrona zasobów naturalnych. Ważne jest również utrzymywanie ich w doskonałym stanie, a także, w razie konieczności, przywracanie im pierwotnej użyteczności.

Konieczne jest też opracowywanie takich planów zagospodarowania przestrzennego, aby chronić naturalne formy rzeźby terenu, glebę, wody, a także panujący na danym obszarze klimat. Im działalność człowieka ma mniejszy wpływ na środowisko, tym lepiej. Istotnym zadaniem architekta krajobrazu jest również precyzyjne określanie zakresu oddziaływania wybranych inwestycji. Ponadto często zdarza się, że jeszcze przed ich dokonaniem to właśnie taki fachowiec określa dopuszczalne rozmiary ingerencji w środowisko naturalne. Jeśli działania już zostały podjęte i wyrządziły niespodziewane szkody, architekt krajobrazu wraz z zespołem opracowuje plan czynności naprawczych.