Manyatty – domy do porzucenia

Wiele społeczności do dziś nie wytworzyło u siebie potrzeby tworzenia stałych domów. Te na wpół koczownicze plemiona budują charakterystyczne dla tego typu plemion konstrukcje przenośne, jakie charakterystyczne były dla plemion często przenoszących swoje siedziby z jednego miejsce na drugie, a przemieszczanie się ich związek miało z poszukiwaniem pożywienia (terenów łowieckich lub / i uprawnych).

Właśnie dlatego tego typu społeczności wznosiły lekkie konstrukcje, które mogły przenieść razem ze sobą podczas wędrówki lub też owe na wpół prowizoryczne domy śmiało mogły zostać porzucone, by w nowym miejscu wznieść nowe schronienie. Dziś, pośród wielu plemion i ludów, które tworzą tego rodzaju domy – lekkie konstrukcje znajdują się między innymi Masajowie, którzy swój dom traktują w zupełnie inny, niż Europejczycy, czy ludność rozwiniętych cywilizacji, sposób.

Dla Masajów, dom stanowi zaledwie dodatek do innych niezwykle ważnych wartości. Właśnie z tego powodu, powstają bardzo charakterystyczne domy Masajów, zwane manyatty.

Ich konstrukcja wznoszona jest ze specjalnych tyczek, które przeplatają drobne gałązki. Na tak sformowaną konstrukcję nakładana jest warstwa błota, trawy, jak i odchodów krowich.

Co istotne, domy Masajów wznoszą wyłącznie kobiety.